Welcome

Ap Thomas cyf are an established architectural partnership based in Bangor, Gwynedd, North Wales. We have experience in a wide range of building types, and we offer a personal and efficient service. 

Os rydych am ragor o wybodaeth mae staff y bartneriaeth yn hollol gyffyrddus yn cyflwyno gwybodaeth a chyfathrebu yn y Gymraeg gydag unrhyw gwsmer sydd yn dymuno hynny. Gellir hefyd paratoi dogfennau dwyieithog os bydd angen.

 

 

Recent Work